Klasifikace endodontických případů podle stupně obtížnosti a rizik

podle Canadian Academy of Endodontics

Průměrné riziko
1 bod/položka

Vysoké riziko
2 bod/položka

Velmi vysoké riziko
5 bod/položka


Výsledek


Třída 1 Třída 2 Třída 3